Home > Faculty > Pomology > Professor > Content

Jianmin Tao

发布人: 发布日期: 2016-11-15 浏览次数:

姓    名:

陶建敏

性    别:

照片

出生日期:

职    称:

教授

学    历:

研究生

学    位:

博读

毕业院校:

浙江农业大学

学科专业:

果树学

任课名称:

园艺植物育种、园艺植物种质资源学、园艺生产综合技能训练

电    话:

Email:

发表论文:


Prev:Weibing Jiang
Next:Jinggui Fang